Dialoog brengt Beweging


Onze samenleving verandert voortdurend en wij als overheid veranderen mee. We willen het meer samen doen. We willen het vooral ook béter doen. Overheid en inwoners hebben elkaar gewoon nodig. Want oplossingen uit de samenleving zijn sterker en duurzamer. En kosten vaak ook nog minder. Samen is beter. We weten het allang. Maar....hóe doe je dat?
Actueel
12 juli 2017     VOM expertmeeting over de Participatiepardox tussen overheid en burgerinitiatief


Share by: