Dialoog brengt Beweging


Onze samenleving verandert voortdurend en wij als overheid veranderen mee. We willen het meer samen doen. We willen het vooral ook béter doen. Overheid en inwoners hebben elkaar gewoon nodig. Want oplossingen uit de samenleving zijn sterker en duurzamer. En kosten vaak ook nog minder. Samen is beter. We weten het allang. Maar....hóe doe je dat?
Actueel
11 december 2017 Start Training Procesbegeleider Dialoog

7 december 2017 Masterclass MUAD: Beïnvloeding en interactie 


Share by: