Bio

Bio 
Arno Schepers MSc (1965) werkt met heel veel plezier voor de lokale overheid. “Is er samenleving omdat er overheid is of is er overheid omdat er samenleving is?” Deze verwondering heeft geleid tot de overtuiging dat de samenleving veel meer kan dan vaak gedacht wordt bij overheden. Mensen die echt een belang hebben weten als geen ander wat het probleem is en welke oplossing daarbij past. Het is aan de overheid om dat proces van vraagontdekking en -oplossing te begeleiden, te steunen en mogelijk te maken waar dat nodig is. “Vertrouw de samenleving!” als leitmotiv om de legitimiteit van overheidsbesluiten te vergroten.
Naast zijn werk voor de lokale overheid is hij docent Bestuurskunde aan een Hogeschool.
Leonoor Brok (1966) is professioneel trainer en begonnen in de zakelijke dienstverlening, waar zij voor uiteenlopende bedrijven werkzaam was. Via het Commissariaat voor de Media overgestapt naar de lokale overheid, waar zij in deeltijd werkt als beleidsadviseur, vooral in het maatschappelijk domein. Tijdens en door haar studie organisatiesociologie kritisch ten opzichte van de rol die de overheid neemt en heeft. Altijd werkend vanuit de overtuiging van de grote kracht in de samenleving. Deze overtuiging is tijdens de bezuinigingsdialoog, waarbij zij betrokken was als één van de acht Chefs de Dossier en als lid van de strategische werkgroep, alleen maar sterker geworden. Leonoor verstaat de kunst om de fundamentele betekenis der dingen te vertalen naar een scherp proces, zonder dat het blauwdrukdenken of een “kunstje” wordt.
"Een kwalitatieve overheid laat zich in zijn strategische keuzes leiden door wat er in zijn omgeving gebeurt"
"Mensen zijn heel goed in staat om over hun eigen belang heen te stappen als ze gezamenlijk een doel voor ogen hebben"

Share by: