De rol van de raad anno 20nu

De rol van de raad anno 20nu

De afdeling Utrecht van de VNG heeft vandaag zijn Najaarscongres en zoekt naar de toekomst van de gemeenteraad. In een tijd waarin de belangstelling voor de traditionele democratie terugloopt. Op het programma staat een prangende vraag. Hoe voorkom je dat burgers – en dan vooral die mondige en zelfstandige inwoners – de gemeenteraad als obstakel zien?

Austerlitz zorgt
Het antwoord op die vraag is niet eens zo heel ingewikkeld. Neem nu Austerlitz zorgt! Uit het leefbaarheidsonderzoek van een paar jaar geleden – een gemeentelijk initiatief – bleek dat veel Austerlitzers zich zorgen maakten over hun toekomst, doordat er in het dorp geen voorzieningen waren of onder druk stonden. Austerlitz’ Belang bracht de wensen van de inwoners in kaart. En dat was het begin van de geboorte van de zorgcorporatie “Austerlitz Zorgt!” Doel? Zo lang en zo zelfstandig mogelijk in Austerlitz blijven wonen. De coöperatie organiseert de nodige steun, zorg en hulp. Inmiddels is bijna 30% van de volwassen bewoners lid.

Waarom is dit een succes?
Omdat het niet van de overheid is. De Austerlitzers hebben als eigenaar van het probleem, zelf ook de oplossingen bedacht. Die oplossingen zijn niet voor hen gecreëerd op het gemeentehuis. Waarom niet? Omdat de Austerlitzers gewoon zelf zijn begonnen. Vanuit de onbewuste overtuiging dat de eigenaar van het probleem ook de beste motivatie heeft om het probleem tot een oplossing te brengen. En laten we wel wezen, een stukje frustratie over de stroperigheid in het gemeentehuis heeft misschien ook wel meegeholpen. Net als het wegvallen van een buslijn, waartoe de raad had besloten.

En wat zegt dit nu over de rol van de raad?
De raad had in dit geval geen rol. Men is gewoon zelf begonnen. Mondige en zelfstandige burgers die ‘om de overheid heen werken’.

Uit Austerlitz Zorgt kun je leren – als je dat wilt – dat de inhoud heel goed van de samenleving kan zijn en dat de raad in dat deel van een proces geen rol heeft. De rol van de raad zit aan de voorkant van het proces> zij stelt de kaders. Niet te weinig, want dat geeft geen richting aan de stakeholders uit de samenleving, en niet te veel, want dat biedt geen ruimte aan creativiteit. En aan de achterkant > zij toets of de oplossingen binnen de kaders passen. Dat vindt de samenleving ook prettig: de raad zorgt voor democratische legitimiteit en borging van de oplossing. Want het bestuur blijft wel degelijk verantwoordelijk.

En dat is dus ook precies hoe je kunt voorkomen dat je als raad als obstakel wordt gezien. Als je de inhoud van de problemen en de oplossingen aan de samenleving laat en de kaderstellende rol goed pakt, dan BEN je de raad van de toekomst.

Wilt u meer weten? "Samen Slim" gaat over die nieuwe rolverdeling en die andere verhouding tussen overheid en samenleving.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht en wensen u een inspiratievolle dag!
Share by: