De Dialoog

Overheid en inwoners hebben elkaar gewoon nodig. Burgerparticipatie staat daarom in veel coalitieakkoorden hoog op de agenda. Maar we hebben er als gemeenten vaak moeite mee het goede gesprek met onze inwoners te voeren. 
Bijvoorbeeld over nieuwe plannen of ontwikkelingen. Daarbij gaat het vaak om complexe vraagstukken. De Dialoog maakt hierbij het verschil. Door een aantal vaste stappen in De Dialoog te doorlopen, blijken gemeenten heel goed in staat om plannen met inwoners te ontwikkelen. De gemeente stuurt daarbij alleen op het proces. Een duidelijk doel, heldere kaders en een stevige agenda geven inwoners het vertrouwen gezamenlijk de inhoud van de plannen te bepalen

De Dialoog is een samenwerkingsvorm, met de overheid als Procesbegeleider.  

Bij De Dialoog zitten alle belangen gelijktijdig aan tafel.Echte Dialoog heeft een netwerkvorm. Niet een wielvorm, waarbij één peroon uit de organisatie als spil alle partijen afzonderlijk spreekt.  

Het verschil? In De Dialoog kunnen afzonderlijke deelnemers de ander niet meer ontwijken. Of alleen maar gaan voor het eigen belang. Of andere ingangen zoeken. Want ze doen het met elkaar.  Die samenwerking levert uiteindelijk het beste resultaat. Voor inwoners èn overheid. 

Dus: in welke maatschappelijke uitdaging ga jij inwoners dit jaar ècht invloed geven? Vertel het ons; 
wij geven je in korte tijd de handvatten en het vertrouwen om concreet aan de slag te gaan. 
Meer weten ? 
De Dialoog bracht beweging onder inwoners die samen de gemeente-begroting opstelden. Een buslijn voor wekelijks acht inwoners, kostte jaarlijks 80.000 euro. Aan tafel ontstond het idee om die acht mensen voortaan gewoon zelf te vervoeren. Betrokken inwoners boden spontaan aan dit te doen.  
Share by: