Publicaties

Publicaties
Lopen onder water

Lopen onder Water

Deze publicatie is te klein voor een boekje en te groot voor een artikel. Het gaat over het ontstaan van de Dialoog: een andere manier om maatschappelijke vraagstukken te tackelen dan “men” gewend is. Namelijk van buiten (de organisatie) naar binnen in plaats van andersom. In de publicatie wordt ingegaan op de drijfveren om er aan te beginnen en de gedachten die er achter zitten. Wij hopen dat dit verhaal inspireert om ook op zoek te gaan naar nieuwe wegen die de band tussen overheid en samenleving aanhaalt: de samenleving als eigenaar van de publieke vraag waarmee inhoud wordt gegeven aan onze overtuiging dat het echt anders en mooier kan worden in de verhouding overheid – samenleving.


Samen Slim

Ook Samen Slim gaat over andere, meer eigentijdse verhouding tussen samenleving en overheid. Het is het resultaat van een verkennende case study bij vier gemeenten. Samen Slim gaat verder daar waar Lopen onder Water ophield, want … …hoe liggen de verhoudingen in de werkelijke werkelijkheid? Is de “Brusselse Methode” echt breder toepasbaar of is papier geduldig? Deze vraag heeft ons tot onderzoek aangezet. De resultaten van dit bescheiden onderzoek liggen besloten in deze publicatie. Nog steeds “een kleine steen in een grote vijver” en niet bedoeld als de waarheid. Wel bedoeld ter inspiratie en als uitdaging: ga zelf aan de slag en ervaar wat het doet als je van buiten naar binnen gaat werken om taaie, maatschappelijke vraagstukken te tackelen. Het perspectief van Rinus van Schendelen, emeritus hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit, is verwoord in de naproloog, die wij van harte aanbevelen.

Samen Slim

Govint.org: Good Practise

The austerity dialogue in Zeist: 
How the Municipality of Zeist harnesses the ideas of ‘citizen-experts’

Governance International is pleased to highlight case studies of good practice, showing how organisations and communities can achieve better outcomes and efficiency savings. In cooperation with Volutie Governance International described the Austerity Dialogue in the dutch municipal Zeist as a good practice. You can find the full case study at:
Share by: